yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Stadgarna

Stadgarna

Föreningen är en regional ideell förening, som är grundad år 1975 för att främja vattenskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vattenskyddsfunktionen har sedermera genom stadgeförändringar utvidgats till att omfatta även främjandet av miljöskyddet (1990) och miljöhälsovården (2007).

I detta nu idkar föreningen, i enlighet med sina stadgar, verksamhet, som främjar vattenskyddet, miljöskyddet samt miljöhälsovården samt affärsverksamhet som stöder dessa. Föreningen eftersträvar inte ekonomisk vinst. Det miljöfrämjande arbetet finansieras med medlemsavgifterna. Till medlemmar kan kommuner, industrier och samt övriga sammanslutningar ansluta sig.

Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmötet och styrelsen, som bildas av medlemmarna. För den praktiska ledningen av föreningen svara verksamhetsledaren.

LUVYs stadgarna (PDF)