yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet utgörs av tillrinningsområdena för vattendragen inom vårt område från Högfors till Hangö. Från och med början av år 2009 bildade Ekenäs tillsammans med Karis och Pojo staden Raseborg och Sammatti gick samman med Lojo. År 2013 anslöt sig Nummis-Pusula och Karislojo till Lojo stad, vilket innebär att vi inom vårt verksamhetsområde numera har 8 kommuner.

Verksamhetsområdets karta: