yhdistys

LUVY

Huvudsida :: LUVY :: Vision och värden

Vision och värden

Visionen för Västra Nylands vatten och miljö rf fram till år 2021:

Tillsammans lyckas vi

Föreningen är den ledande erbjudaren av tjänster inom sin bransch och den mest eftertraktade samarbetspartnern i Västra Nyland, som modigt förnyar sina verksamhetsformer och -tjänster enligt kundens behov.

 

Föreningens mission (grunduppgift)

Ett nätverksliknande samarbete och produktion av tjänster för att uppnå och bevara ett gott skick i vattendragen

De viktigaste värdena i föreningens verksamhet:

Pålitlighet

  • kunnande, neutralitet och vi håller vad vi lovat
          - vi är värda kundens och samarbetsparternas förtroende - vi håller fast vid våra löften
            och vi vill ha feedback på vår verksamhet så, att vi kan utveckla den

Kundnärhet

  • vi erbjuder våra kunder / kundgrupper positiva kunderfarenheter och vi har definierat
    tjänsternas nivå med beaktande av våra kundgruppers behov