labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab :: Analysurval och metoder

Analysurval och metoder

Laboratoriet använder sig av kemiska och mikrobiologiska undersökningsmetoder, fysikaliska mätningar och metoder som baserar sig på sensorisk bedömning. Som metoder används i första hand standardmetoder eller metoder som är i allmän användning.

Analysurval, vattenprov

  • fysikalisk-kemiska analyser
  • mikrobiologiska bestämningar
  • undersökning av brunnsvatten för kontroll av hushållsvattnets kvalitet

Analysurval, livsmedels-, inomhusluft- och djursalmonellaprover

  • sensorisk bedömning av livsmedelsprov, mikrobiologiska undersökningar, undersökning av flottyrfetter samt övriga bestämningar
  • mikrobiologisk undersökning av hygien- och inomhusluftsprov.
  • salmonellaundersökningar av animaliska prov

Ca. 50 ackrediterade metoder ingår i vårt kompetensområde, se ackreditering och tillstånd, se ackreditering och tillstånd.

Underleverans

De analyser som ingår i vårt analysurval utför vi själv. Prov som vi inte kan undersöka i vårt eget laboratorium skickar vi vidare. Alternativt strävar vi till att ge kunden information om andra laboratorier som kan utföra den önskade analysen.

Vid underleverans använder vi i huvudsak laboratorier som har ackrediterat metoden i fråga, eller som vi vet att har ett fungerande kvalitetssystem. Proven skickas till undersleverantören med laboratoriets remiss, där inte uppgifter om kunden framgår. Detta upprätthåller konfidentialiteten i kundförhållandet. Laboratoriet är ansvarigt gentemot kunden för det arbete underleverantören utför, ifall inte kunden eller myndigheten har bestämt om underleverantören själv.