labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab :: Provtagningstjänst

Provtagningstjänst

Föreningen erbjuder provtagningstjänster till sina kunder. Beroende på typ av prov verkställs uppdragen av våra fältmästare som har provtagningssertifikat, laboratoriets provtagare eller sakkunniga. Vid överenskommelse om provtagning diskuteras tidpunkt för provtagningen, typ av prov, provtagningssätt och de undersökningar som utförs.

Vattendragsprov och grundvattenprov samt prov fån avloppsvattenreningsverk tas av LUVYs provtagare.

Inom ramen för laboratoriets provtagningstjänst tas bl.a:

  • hushållsvattenprov
  • prov av livsmedel
  • hygienprov (livsmedelslokaler, produktionsutrymmen)
  • simvattenprov från bassänger och badstränder

Tilläggsinformation kan erhållas av laboratoriets kontaktpersoner.