labra

LUVYLab

Huvudsida :: LUVYLab :: Remisser, provtagningsanvisningar och brunnsvattenpaketens pris

Remisser och provtagningsanvisningar

  1. Välj beställningsblankett (remiss) från listan nedan.
  2. Bekanta dig med blanketten före provtagningen. Läs också noga eventuella provtagningsanvisningar. Anteckna uppgifter om provet, debitering o.s.v. på blanketten.
  3. Ta den ifyllda och underskrivna blanketten med dig, när du för provet till laboratoriet.

Vattenprov:

Livsmedels-, avförings- och djursalmonellaprov:

De remisser som används för undersökning av djursalmonella (slakterier, styckerier, produktion av kalkon eller broiler, svinhus, ladugårdar) kan erhållas från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, se Eviras remissblanketter och anvisningar.