ympäristöpalvelut

Miljötjänster

Huvudsida :: Miljötjänster

Miljötjänster

Tyngdpunkten i föreningens verksamhet är lagd på vattenskyddet och speciellt på planering av undersökningar, undersökningar och rapportering av undersökningar.

Vi erbjuder därutöver olika sammanställningar och utredningar enligt kundernas önskemål utgående från undersökningsmaterial från årtionden tillbaka. Vi upprätthåller dessutom tillsammans med verksamhetsområdets kommuner  websidor som behandlar vattnens tillstånd (www.vattnenskvalitet.fi).

Vi erbjuder även sakkunnitjänster inom miljöskyddet och miljöhälsovården.