ympäristöpalvelut

Miljötjänster

Huvudsida :: Miljötjänster :: Glesbygdens avloppsvatten

Glesbygdens avloppsvatten

Glesbygdens avloppsfrågor har de senaste åren varit på tapeten även i västra Nyland. Föreningen har tagit en stark roll i utvecklingen av glesbygdens avloppsvatten och i förmedlingen av opartisk information både till invånare och övriga aktörer. Utvecklings- och informationsarbetet har gjorts genom samarbetsprojekt tillsammans med kommunerna sedan 2004. I nuläget verkar Västra Nylands avloppsvattenprojekt starkare än någonsin. 

Som medlem i Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland r.f. är föreningen aktivt med i den nationella verksamheten kring glesbygdens avloppsfrågor och på detta vis hör vi till det vida nätverket av branschens sakkunniga. Föreningen är den ansvariga organisationen i förbundets verksamhet i dessa frågor och representerar förbundet bl.a. i miljöministeriets arbetsgrupp för glesbygdens avlopp. Avloppsvattenguiden är resultat av samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i avloppshanteringsfrågor.

Föreningen erbjuder och skräddarsyr gärna tjänster av olika slag gällande avloppshantering i glesbygden till kommunernas myndigheter, branschens företagare och invånarna i glesbygden.

 • skräddarsydda utbildningstillfällen och föreläsningar, t.ex.

  • till kommunens myndigheter utbildning av en ny arbetstagare i avloppsfrågor.
  • skolning till rådgivare
  • större eller mindre skolningstillfällen för planerare, vattenandelslag eller fastighetsägare
 • utlåtanden till kommunens myndigheter, t.ex.

  • utlåtande om plan för avloppssystem
  • utlåtande till kunder över enskilt avloppssystem
  • utredning över systemets funktion
  • provtagnings- och analysservice av avloppsvatten
 • Kartläggningstjänster av avloppssystem t.ex. kartläggning av avloppssystem på ett vattendrags tillrinningsområde
 • Utredning av avloppssystem och bedömning av förnyelsebehovet, t.ex för en by i taget.

 • Vi upprätthåller sökmaskinerna ”branschens företagare” och ”kommuninformation” på webbsidan Avloppsvattenguide.

Föreningen deltar även i rådgivningsprojekt, JÄSSI, runt i Finland, som finansierats av miljöministeriet.