ympäristöterveys

Miljötjänster

Huvudsida :: Miljötjänster :: Miljöhälsovård

Miljöhälsovård

Enligt våra stadgar främjar föreningen inte bara vattenskydd och miljövård utan också miljöhälsovård på sitt verksamhetsområde. Utöver det ideella arbetet erbjuder föreningen sina kunder också undersökningar och annan konsultering inom miljöhälsovården. Föreningens verksamhet inom miljöhälsovården koncentrerar sig på laboratorieundersökningar, provtagning och olika sakkunnigtjänster stöda de kommunala myndigheternas livsmedelsövervakning.

Våra tjänster till företag hittar du under laboratoriets övriga tjänster.

Ta kontakt med våra erfarna sakkunniga, när du behöver hjälp i frågor gällande miljöhälsovård, vi skapar de lösningar du behöver.