ympäristönsuojelu

Miljövård

Föreningens verksamhet inom miljövården koncentrerar sig just nu på vattenskyddet. Där koncentrerar vi oss på planering, utförande och rapportering av undersökningar gällande yt-, grund-, och kustvatten. Vi kan också erbjuda uppgörande av olika sammanfattningar och granskningar, som baserar sig på vår erfarenhet och det forskningsmaterial vi har gjort under decennier.

Utöver rapporterings-och forskningstjänster gällande vattenelementet genomför vi i samarbete med kommunerna olika projekt inom miljövården. Ett exempel på detta är samarbetet gällande glesbygdens avloppsvatten (www.glesbygdensvatten.fi).

Verksamhetens goda kvalitet och den sakkunniga personalen i företagen och kommunernas myndigheter spelar en viktig roll i miljövården. Vi stöder myndigheternas verksamhet inom området genom att erbjuda bl.a. konsultering gällande utvecklandet av kvaliteten av myndighetsarbetet och andra sakkunnigtjänster. Som stödtjänster för kommunernas myndighetsarbete erbjuder vi också olika tjänster gällande glesbygdens avloppsvatten.

Till företagen erbjuder vi granskningar av verksamheten ur miljövårdens perspektiv och tjänster som t.ex. har att göra med förverkligande av miljötillstånd.

Ta kontakt med våra erfarna sakkunniga, när du behöver hjälp med frågor gällande miljövård –vi skapar de lösningar som passar dina behov.