vesien tila

Miljötjänster

Huvudsida :: Miljötjänster :: Vattnens och miljöns tillstånd

Vattnens och miljöns tillstånd

Till nätsidorna www.vattnenskvalitet.fi har samlats uppgifter om sjöarnas vattenkvalitet. Informationen har erhållits från offentliga register över vattenkvaliteter och från de undersökningar av vattenkvaliteten som utförts på beställning av kommunerna. På sidorna finns täckande information över sjöarna i Lojo (Sammatti) och Högfors, eftersom de kommunerna har låtit föreningen göra täckande sammanfattningar över vattnens tillstånd. För Nummis-Pusulas och Raseborgs del har man på beställning av kommunerna överfört uppgifter om några av de centrala sjöarna till nätsidorna. Målet är att i fortsättningen utveckla sidornas innehåll i samarbete med kommunerna i Västra Nyland.

LUVY deltar i uppföljningen av algläget i områdets vattendrag. På sidorna hittar du den senaste informationen.

Föreningen väljer årligen Årets vatten/miljöskyddare. På nätsidorna hittar du en lista över dem som valts med extra bakgrundsinformation.