levä

Blågröna alger

De blågröna algerna eller cyanobakterierna hör till de äldsta organismerna på vår jord och de utgör en normal del av vår vattennatur. De påminner till sin byggnad om bakterier och funktionellt liknar de andra planktonalger. De blågröna algerna är oftast blågröna till färgen. De får de närsalter, som krävs för att växa, från vattnet och luften och sin energi får de genom assimilation direkt från solljuset. Ljuset räcker till speciellt o vattnets ytskikt. De blågröna algernas tillväxt regleras också av närsalterna och temperaturen. Då det finns mycket fosfor i vattnet, vilket de blågröna algerna behöver, och det är lagom varmt ökar de snabbt. De ökande algmängderna ger ett grötlikt utseende åt vattnet och algmattor förekommer – de blågröna algerna ”blommar”.

En del av de blågröna algerna producerar föreningar, som är skadliga eller giftiga för människan och andra organismer. Därför är det viktigt att komma ihåg, att riklig förekomst av alger, innebär begränsningar gällande vattenanvändningen.

Om du misstänker blågröna alger – gör ett test

  • Vid dricksglastestet tar man alghaltigt vatten i ett dricksglas och låter det stå ungefär en timme. Om gröna partiklar stiger till ytan är det frågan om blågröna alger.
  • Käpptestet gör du genom att kolla om du kan lyfta algerna med en käpp. Blågröna alger går inte att lyfta från vattnet med en käpp, utan algmassan löses upp och bildar klimpar och partiklar då de vidrörs. Om algmassan går att lyfta, handlar det om någon annat än blågröna alger.

Om du vill försäkra dig om, att det är fråga om blågröna alger, hämta ett vattenprov till LUVY:s laboratorium för undersökning

Ta alghaltigt vatten i en ren burk och hämta det till laboratoriet för mikroskopering. Om du förvarar provet hemma t.ex. över natten, förvara det i kylskåpet. LUVY:s forskare kollar vilka de huvudsakliga algarterna är (giftighetstest gör vi tillsvidare inte) och ringer / skickar svaren till din e-post. Undersökningens pris är 65 € (incl. moms).

Tilläggsinformation:

Finlands miljöcentrals alginfopaket (uppdaterat 10.4.2017).

Järvi&MeriWiki – Här hittar du tilläggsuppgifter om blågröna alger, förekomst, observationer mm.

Om du misstänker blågrönalgsförgiftning, tag kontakt med Giftinformationscentralen tel. 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (växel).