comcot

COMCOT – Befrämjare av en samhällsnära utveckling av naturturismområdenas konkurrenskraftighet

COMCOT är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Finland och Estland, var man utvecklade ett samhällsnära förfaringssätt för att förbättra turismens konkurrenskraftighet. I det treåriga projektet strävade man till att förbättra turismen bl.a. genom att involvera lokala aktörer i kartläggningen av turismens konkurrenskraftighet, i förverkligandet av utvecklingsidéer och genom nätverkande både lokalt och globalt. Projektets pilotområden var Pyttis, Vederlax och Lojo i Finland samt Maidla, Setomaa och Võrtsjärv i Estland. I projektet deltog Helsingfors universitets Ruralia-institut och Estlands lantbrukshögskola (Eesti Maaülikool). Projektet avslutades i oktober 2013

I projektet gjordes en objektiv utvärdering av pilotbyarnas eller övriga områdens turismpotential, en samhällsnära utvecklingsriktning valdes och man strävade till att förbinda områdets aktörer till att delta i planeringen samt skapade steg-för-steg verktyg för att uppnå de målsättningar som satts upp i utvecklingsplanen. Konkretisering i val av utvecklingsriktning samt visualisering av de olika alternativen skapades genom en 3D-modell. Med hjälp av den försökte man framföra utvecklingsalternativen på ett konkret sätt till områdets invånare samt stödja beslutsfattande.

Bekanta dig med Porlas och Lojo sjö skärgårds 3D-presentationer:

Porlan i nuläget

Porla i framtiden- förslag på sjöcenter-indén

Lohjansaari-Jalassaari 3D

Comcot Porla. Kuva Merja Lähdesmäki

COMCOT med på Porlas sjönaturäventyr!

COMCOT projektet var med och ordnade Porlas sjönaturäventyr år 2013. Bekanta dig med tillställningens broschyr (PDF på finska). I tillställningen deltog närmaren 800 äventyrare intresserade av Porla och naturen.

Porlan järviluontoseikkailu. Kuva Richard Mercer.

Tilläggsinformation:

Projektets broschyr (PDF på finska)

Till projektets sidor: pk.emu.ee/en/comcot

wwww.lohjansaaristo.fi

www.porla.fi