hankkeet

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster :: Effekt i vattenvården via nätverk

Effekt i vattenvården genom nätverk   

LUVY är med i ”Effekt i vattenvården via nätverk-projektet”, som får finansieringen som regeringens spetsprojekt.

Aktuellt

I år 2019 i projektet samlar man, vid olika publika tillfällen samt via en kartbaserad förfrågan, in uppgifter från allmänheten gällande vatten- och strandområdena i Västra Nyland. De insamlade uppgifterna utnyttjar man sedan, då man i respektive kommun gör upp åtgärdsprogram för vattenvården. Åtgärdsprogrammen kan sedan användas, då man definierar kommunernas tyngdpunktsområden då det gäller vattenvården samt då man bereder metodiken i olika restaureringsprojekt.

Svara på kartförfrågan och spara dina observationer, önskemål och bekymmer gällande din egna kommuns vatten- och strandområden!

Hangö stads enkät
Högfors stads enkät
Ingå stads enkät
Lojo stads enkät
Raseborg stads enkät
Sjundeå kommuns förfrågan
Vichtis kommuns förfrågan

Samtliga kommuners förfrågningar öppnas senast 1.6.2019 och de är öppna fram till 30.8.2019. Vi informerar närmare när förfrågningarna öppnas.

Förfrågan fungerar bäst med Firefox eller Chrome webbläsarna. Eftersom karta är stor fungerar den bäst med en stor skärm, men uppgifterna kan nog också fyllas i med en smarttelefon. Ifall länken inte öppnas direkt i förfrågan är det bäst att kopiera den till webbläsarens adressrad.

Bland dem som deltar lottar man ut tre 20 euros köpkort!