hankkeet

FRESHABIT LIFE IP 

www.metsa.fi/freshabit

 

 

 

Det drygt sexåriga projektet FRESHABIT, som koordineras av Forststyrelsen, inleds 1.1.2016 och fortgår till år 2022. Västra Nylands vatten och miljö rf koordinerar de åtgärder, som görs i Svartån, för att bygga fiskvägar samt återuppliva stammen av flodpärlmussla och återinföra av laxfiskstammarna till ån. Västra Nylands andel av hela projektbeloppet är 1,3 miljoner euro och i projektet deltar utöver Västra Nylands vatten och miljö rf, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet. Se projektets infoblad (PDF).

FRESHABIT är en av Europeiska kommissionens sex första så kallade integrerade projekt, som ska lösa omfattande miljöproblem. FRESHABIT-projektet för på ett nytt sätt samman olika aktörer som påverkar vattnens tillstånd.