hankkeet

Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021

Förbättrandet av vattendragets skick förutsätter målmedvetet och systematiskt restaureringsarbete under årtionden. I Laxfiskarna tillbaka till Svartån – vattendragsvisionen 2021 föreslår man åtgärder, som bör vidtas i Svartåns vattendrag inklusive tillrinningsområdena. Förverkligandet av vattendragsvisionen styrs av en styrgrupp, som består av finansiärerna samt områdets vattenvårdskunniga instanser och vars jobb koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf. För förverkligandet av visionen har man fått och söker efter finansiering från olika källor. Den mest betydelsefulla finansieringarna för befrämjandet av visionens målsättningar har erhållits via FRESHABIT-projektet och Hiidenvesi restaureringsprojekt

Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021 (PDF på finska).