hiidenvesi

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster :: Restaurering av Hiidenvesi sjö

Retaurering av Hiidenvesi sjö 

www.hiidenvesi.fi

 

Målsättningen med restaureringen av Hiidenvesi sjö är, att minska belastningen av fast substans och närsalter samt, att befrämja sjöns rekreationsanvändning. Till följd av den stora diffusa belastningen på sjön, är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt på tillrinningsområdet, därifrån närsalterna och partiklarna, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar. Projektets restaureringsåtgärder är våtmarker samt miljörådgivning. Utöver detta följer man också med situationen i Hiidenvesi sjö samt informerar aktivt om aktuella ärenden, som berör Hiidenvesi sjö samt restaureringsarbetet där.