hiidenvesi

Hola Lake

Utveckling av en holistisk vattenvård för sjöar

HolaLake Västra Nyland är ett allmännyttigt utvecklings- och samarbetsprojekt för vattenvården. Projektet förstärker deltagandet bland de lokala aktörerna i restaureringen av sjöar, stödjer utnyttjandet av inhemsk fisk och ökar kännedom om fiskbestånd i målsjöarna Hiidenvesi, Lojosjön och Enäjärvi i Vichtis. Projektet förverkligas 2017-2019 och dess lokala partner är Enäjärven suojeluyhdistys Vesy r.f. Projektet är en del av ett internationellt samarbetsprojet som förverkligas tillsammans med Hola Lake-projekten hos Vesijärvisäätiö i Päijät-Häme och Pyhäjärvi-institutet samt Osby-kommun i Sverige.

Projektets hemsidor öppnas senare. Under tiden kan du läsa mer om projektet på Vesijärvi-hemsidorna.

 Maaseuturahasto-lippuMaaseutuverkosto-logo
Ykkösakseli-logoleader-logo