hajavesi

HARA

Glesbygdsvattenrådet HAJAVESIRAATI (HARA) är ett projekt, som koordinerar södra Finlands glesbygdsvattenkunnande och kunskap. Projektets syfte är att samla avloppsvattensbranschens operatörer för att åstadkomma ett effektivt utbyte av kunnande samt främja samarbetet mellan de olika verksamhetssektorerna. Projektet upprätthåller på nätet ett diskussionsforum och en kunskapsbank för avloppsvattenexperter och dessutom arrangerar HARA-projektet landsomfattande skolnings- och diskussionstillfällen. Glesbygdsvattenrådet sammankommer regelbundet för att diskutera aktuella saker inom avloppsvattensektorn, utveckla branschens verksamhetspraxis samt erbjuda lösningar på branschens öppna frågor. Deltagandet i samarbetet är gratis. Tilläggsuppgifter samt information hur man kan ansöka att komma med hittas på projektets nätsidor http://hajavesi.fi/fi/hara.