hajavesi

KEHÄ

I projektet Nya möjligheter för återvinningen av energi och närsalter inom vattenförsörjningen, som är mera känt som KEHÄ-projektet, fördjupar man sig i bruket av resursvettiga lösningar inom kommunernas och lantbrukets vattenförsörjning samt mera omfattande inom vattenaffärsverksamheten. Projektets målgrupper är vattentjänstverk, lantbruksföretag, branschens sakkunnigföretag, utbildnings- och forskningsanstalter samt myndigheter och organisationer. Projektet förverkligas av Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Aalto universitetet, Finlands miljöinstitut SYKLI och yrkeshögskolan Laurea ammattikorkeakoulu Oy samt Finnish Water Forum (FWF).

LUVY förverkligar en faktainventering i det data man har gällande glesbygdens vattenförsörjning samt ett pilotprojekt gällande informationsbehandling inom sitt verksamhetsområde i västra Nyland. Med hjälp av en bättre informationsbehandling tror man sig kunna förbättra bl.a. återvinningen av näringsämnena i avloppsvattenslam.

Projektet inleddes 1.9.2016 och fortsätter till slutet av november 2018.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Projektets websida:

Suomeksi
In english