hajavesi

LINKKI 

Av den närsaltsbelastning, som når vattendragen, utgör belastningen från bosättningen en betydande delfaktor. Avloppsvattnens kväve, fosfor och fekala bakterier samt organiskt material försämrar närvattnens vattenkvalitet samt medför risker för brunnsvattnet och grundvattnets kvalitet. Att de fastighetsvisa avloppsvattensystemen på glesbygden fungerar bra har en central roll vid minskandet av denna belastning.

LINKKI-projektet erbjuder åt fastighetsägarna i västra Nyland en avgiftsfri och objektiv avloppsvattenrådgivning och hjälp, då det gäller avloppsvattenfrågor. Avloppsvattenhanteringens skick klargörs genom kartläggnings och rådgivningsbesök på fastigheterna. Vid besöken får du det senaste fakta gällande avloppsvattenlagstiftningens krav, olika slag av reningsteknik samt ett omdöme om i vilket skick den egna fastighetens avloppsvattensystem är. Vid behov får du detaljerade råd gällande ett förnyande av avloppssystemet. En skriftlig utvärdering gällande behovet av ett förnyande av systemet erbjuds.

Västra Nylands vatten och miljös glesbygdsvattenprojekt LINKKI strävar till, att främja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten i samarbete med områdets kommuner. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras av områdets kommuner samt Nylands NTM-central. Projektet hänger samman med de Västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2013–2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsvattenrådgivning.

Projektets nätsidor: www.glesbygdensvatten.fi.