hankkeet

Projekttjänster

Huvudsida :: Projekttjänster :: Veikkola sjöpilotförsök :: 21.5.2019 - Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt: Veikkola sjöpilotförsök

Förbättrandet av vattnens tillstånd i Kyrkslätt: Veikkola sjöpilotförsök 

Veikkola vattendragsprojekt inleddes sommaren 2018 med målsättningen, att genom målmedvetet arbete förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i sjöarna i Veikkolaområdet i norra Kyrkslätt. Projektet fungerar som en pilot och modell för de övriga vattendrag i Kyrkslätt, som är i behov av restaureringsåtgärder. Ett samarbete, som går över de olika operatörernas gränser, är nyckeln till en lyckad restaurering. Välkommen med till projektets lägeskoll!

Program