Julkaisut

1997

74.
Yhteenveto Lohjanjärven eteläosan syvänteiden hapettamisen seurannasta vuonna 1997.
Eeva Ranta. Julkaisu 1997.

73.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen. Julkaisu 1997.

72.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen. Julkaisu 1997.

71.
Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1996.
Eeva Ranta. Julkaisu 1997.

70.
Pikkalanlahden pohjaeläintutkimus vuonna 1996 Siuntion kunnan Pikkalan keskuspuhdistamon kalataloudellisen tarkkailun osana.
Aarno Mettinen. Julkaisu 1997.

69.
Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen. Julkaisu 1997.

68.
Siuntionjoen vesistön pohjaeläimistö vuonna 1996.
Aarno Mettinen. Julkaisu 1997.

67.
Lohjanjärven yhteistarkkailu vuonna 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen. Julkaisu 1997.

66.
Lohjanjärven pohjaeläintutkimus vuonna 1996.
Aarno Mettinen. Julkaisu 1997.

65.
Hiidenveden ja eräiden siihen laskevien vesistönosien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1996.
Eeva Ranta ja Ossi Jokinen. Julkaisu 1997.

64.
Mustionjoen alajuoksun, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren lähivesien kalataloudellinen tarkkailu 1994-1995.
Ralf Holmberg. Julkaisu 1997.

63.
Yhteenveto Nummi-Pusulan pintavesien seurannasta vuosilta 1994-1996.
Eeva Ranta. Julkaisu 1997.

62.
Vihdin Kirkkojärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995.
Eeva Ranta. Julkaisu 1997.