Valitse sivu

Vanjoen kalataloudellinen tarkkailu vuonna 1995

Julkaisu 58/1996 Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 32/1993/1 6.5.993 ja vesiylioikeuden päätöksen nro 243/1993 26.11.1993 mukaisesti Karkkilan kaupunki saa tietyin ehdoin johtaa puhdistettuja jätevesiään Vanjokeen. Lupaehdon nro 9 mukaan luvansaajan on...