Valitse sivu

Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuosina 1997-98

Julkaisu 84/1998 Länsi-Suomen vesioikeus on päätöksellään 49/1987/3 nro 86135 23.9.1987 antanut Suomen Sokeri Oy:lle luvan säännöstellä Kirkkonummen kunnassa olevaa Humal­järveä ja padottaa Kvarnbyjoen Myllylampea Överbyssä veden johtamista varten. Ensimmäinen päätös...

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997

Julkaisu 83/1998 Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä yhteistarkkailututkimus vuon­na 1997 on tehty vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0192A740/11). Tutkimuksen tavoitteena on hankkia aineistoa, jota...