Valitse sivu

Siuntionjoen pohjaeläimistö vuonna 1999

Julkaisu 105/2000 Siuntionjoen alaosan järviä, Tjusträskiä ja Vikträskiä, on hapetettu vuodesta 1994 lähtien. Molemmissa järvissä on ollut ongelmana kesäkerrostuneisuuskauden lopulla voimakkaasti alentunut happipitoisuus syvänteen alusvedessä. Tämä on johtanut...

Lohjanjärven yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1999

Julkaisu 106/2000 Lohjanjärven pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä yhteistarkkailututkimus vuonna 1999 on tehty vesiviranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti (Uudenmaan ympäristökeskus Dnro 0192A740/11). Tutkimuksen tavoitteena on hankkia aineistoa, jota...