Valitse sivu

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2006

Julkaisu 175/2007 Siuntionjoen vesistön pistekuormittajien jätevesilupiin liittyvä vesistön yhteistarkkailu vuonna 2006 suoritettiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Yhteistarkkailuvelvollisia olivat Vihdin vesihuoltolaitos (Nummelan puhdistamo), Roskn’Roll Oy Ab...

Humaljärven kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2006

Julkaisu 173/2007 Humaljärvi on keskinkertaisen rehevä järvi, johon kohdistuva kuormitus on pääasiallisesti hajakuormitusta. Vähäinen pistekuormitus tulee Voisin lahteen Kirkkonummen kunnalle kuuluvalta puhdistamolta. Suomen Sokeri Oy säännöstelee järveä turvatakseen...