Valitse sivu

Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus vuonna 2009

Tutkimusraportti 217/2010 Lohjanjärven vesikasvillisuustutkimus kuuluu osana järven pistekuormittajien yhteistarkkailuun, joka on alueen jätevesikuormittajien vesioikeudellisten lupaehtojen velvoite. Maastotutkimus tehtiin elokuussa 2009 yhteistarkkailulle laaditun,...

Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys

Tutkimusraportti 199/2010 Karjalohjan Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistyksen toimialueella, kunnan länsiosassa on yhdistyksen ja mm. Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta seurattu yhteensä viiden järven ja niihin liittyvien purojen veden laatua....