Valitse sivu

Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2009

Julkaisu 198/2010 Pikkalanlahti on Siuntion ja Kirkkonummen alueelle muodostunut melko avoin merenlahti, johon Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee. Pikkalanlahden kuormituksesta pääosa on peräisin Pikkalanjoen maatalousvaltaiselta ja saviperäiseltä valuma-alueelta....

Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2009

Julkaisu 199/2010 Lohjan kaupungin koordinoiman Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailun tavoitteena on kattaa pohjavesialueen tarkkailuvelvoitteet ja seurantatarpeet Lohjanharjun alueella. Pohjaveden yhteistarkkailu aloitettiin vuonna 2005 ja vuonna 2009...

Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys

Tutkimusraportti 199/2010 Karjalohjan Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistyksen toimialueella, kunnan länsiosassa on yhdistyksen ja mm. Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta seurattu yhteensä viiden järven ja niihin liittyvien purojen veden laatua....