Valitse sivu

Vanjoen kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2010

Julkaisu 222/2011 Karkkilan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Vanjoen yläosassa noin 3 km Pyhäjärven alapuolella. Vanjoen Hiidenveteen tuoman veden ravinnepitoisuus kasvaa jokea alaspäin mentäessä ja joen alaosissa hajakuormitus on yleensä Karkkilan jäteveden puhdistamon...
This post has no image

Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2010

Julkaisu 215/2011 Lohjan kaupungin koordinoiman Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailun tavoitteena on kattaa pohjavesialueen tarkkailuvelvoitteet ja seurantatarpeet Lohjanharjun alueella. Pohjaveden yhteistarkkailu aloitettiin vuonna 2005 ja vuonna 2010...
This post has no image

Pikkalanlahden yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2010

Julkaisu 218/2011 Pikkalanlahti on melko avoin merenlahti johon Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee. Pikkalanjoen maatalousvaltaiselta valuma-alueelta tulee pääosa Pikkalanlahteen kohdistuvasta kuormituksesta. Lisäksi Pikkalanlahtea kuormittavat pistemäisesti Siuntion...