Valitse sivu
This post has no image

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 252/2014 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa osallisina ovat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo Risubackajoen latvoilla ja Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus Kivikoskenpuron latvoilla. Muita yhteistarkkailuun osallistuvia pistekuormittajia ovat...
This post has no image

Lohjanjärven pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 248/2014 Lohjan kaupungin koordinoiman Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailun tavoitteena on kattaa pohjavesialueen tarkkailuvelvoitteet ja seurantatarpeet. Vuonna 2013 yhteistarkkailuun osallistuivat Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Lohjan kaupungin...
This post has no image

Pikkalanlahden yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 249/2014 Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, joka syvenee ilman kynnyksiä, joten vesi pääsee vaihtumaan hyvin lukuun ottamatta Pikkalanlahden perukan pienempiä lahdelmia. Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee Pikkalanlahden perukkaan. Sen kautta tulee...
This post has no image

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2013

Julkaisu 250/2014 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1 009 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 800–900 käyntiä noin kymmenyksellä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen...