Valitse sivu
This post has no image

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 252/2014 Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailussa osallisina ovat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo Risubackajoen latvoilla ja Rosk’n Roll Oy Ab:n Munkkaan jätekeskus Kivikoskenpuron latvoilla. Muita yhteistarkkailuun osallistuvia pistekuormittajia ovat...
This post has no image

Lohjanjärven pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 248/2014 Lohjan kaupungin koordinoiman Lohjanharjun pohjavesien yhteistarkkailun tavoitteena on kattaa pohjavesialueen tarkkailuvelvoitteet ja seurantatarpeet. Vuonna 2013 yhteistarkkailuun osallistuivat Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Lohjan kaupungin...
This post has no image

Pikkalanlahden yhteistarkkailu vuonna 2013

Julkaisu 249/2014 Pikkalanlahti on puoliavoin merenlahti, joka syvenee ilman kynnyksiä, joten vesi pääsee vaihtumaan hyvin lukuun ottamatta Pikkalanlahden perukan pienempiä lahdelmia. Pikkalanjoki (Siuntionjoki) laskee Pikkalanlahden perukkaan. Sen kautta tulee...

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2013

Julkaisu 250/2014 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1 009 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 800–900 käyntiä noin kymmenyksellä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen...