Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2015

Julkaisu 269/2016 LINKKI 2015 -hankkeessa saatiin yhteensä 1071 neuvontakontaktia ja hankkeen kartoitus- ja neuvontakäynnit tavoittivat yhteensä 904 kiinteistöä. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti. Hankkeen myötä kartoitus- ja...
This post has no image

Siuntionjoen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015

Julkaisu 270/2016 Siuntiojoen vesistö on yksi luonnontilaisimmista Etelä-Suomen rannikkoon laskevista jokivesistöistä. Siuntionjoen vesistö on luontaisesti rehevä. Vesistöön kohdistuu lisäkuormitusta, josta valtaosa on hajakuormitusta. Vuosi 2015 oli keskimääräistä...
This post has no image

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2015

Julkaisu 267/2016 Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2015 osallistuivat Lohjan vesi- ja viemärilaitos, Lohjan kaupungin ympäristöyksikkö ja tekninen toimi / kunnallistekniikka (Ojamonkankaan kaatopaikan jälkitarkkailu ja Suitiantien...
This post has no image

Hiidenveden alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015

Julkaisu 265/2016 Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun osallistuivat vuonna 2015 pistekuormitusta tuottavat Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos, Hopeaniemi (Forela Oy) ja Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos Vakola (AVS-yhtiöt Oy). Näiden mukanaolo perustui...
This post has no image

Kirkkonummen merialueen veden laadun seuranta 1985–2015

Tutkimusraportti 569/2016 Kirkkonummen merialueen tilaa on seurattu hieman vaihtelevalla intensiteetillä vuodesta 1985 alkaen. Vuodesta 1997 alkaen tarkkailu on tehty joka toinen vuosi. Tarkkailualueella ei esiinny varsinaista pistekuormitusta, eikä tarkkailuun liity...

Hiidenveden kunnostus 2012–2015 – loppuraportti

Julkaisu 264/2016 Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi. Se sijaitsee Vihdin ja Lohjan kuntien alueella. Hiidenvesi on luontaisesti savisamea järvi, joka on rehevöitynyt voimakkaan, laajalta valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen vuoksi. Hiidenveden...