Valitse sivu

Hormajärvi kohti hyvää tilaa

Raportti 722/2018 Hormajärvi on sokkeloinen ja syvä keskirehevä järvi, joka laskee Hormajoen kautta Lohjanjärveen. Järvi kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen yhtenä sen latvajärvistä. Hormajärven valuma-alue on suhteellisen pieni itse järven muodostaessa lähes...
This post has no image

Kirkkonummen Syväjärven kunnostussuunnitelma

Raportti 721/2018 Syväjärvi (Djupström) Estbyån vesistöalueella (81.061) on matala ja rehevä järvi muutaman kilometrin päästä Kirkkonummen keskustasta etelään (kuva 1). Syväjärvi on latvajärvi, jonka vedet laskevat järven koillispäästä Hilabäckån ja Estbyån jokea...

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI 2017

Julkaisu 289/2018 LINKKI 2017-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 816 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 1076 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta oli pääasiassa...
This post has no image

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2017

Julkaisu 286/2018 Lohjan kaupungin koordinoimaan pohjavesien yhteistarkkailuun vuonna 2017 osallistuivat Lohjan kaupungin vesihuolto, ympäristönsuojelu ja kaupunkitekniikka (Ojamonkankaan ja Harjun kaatopaikkojen jälkitarkkailut sekä Suitiantien välivarastointialue),...