Valitse sivu
Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkauttamiseen Länsi-Uudellemaalle 160 000 € rahoitusta – HULEVET-hankkeessa kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa Uudellamaalla neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeessa

Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkauttamiseen Länsi-Uudellemaalle 160 000 € rahoitusta – HULEVET-hankkeessa kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa Uudellamaalla neljän vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeessa

Taajama-alueilla hulevedet ovat yleensä merkittävin ravinne- ja haitta-ainekuormituksen lähde. Vaikka hulevesien käsittelystä vastaakin kukin kiinteistö, jolla hulevedet muodostuvat, ovat kunnat silti vastuussa hulevesien hallinnan suunnittelusta asemakaava-alueella....
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kevätkokouksessa nimettiin Vuoden 2023 Vesiensuojelija sekä annettiin Vesistöteko -kunniamaininta – Yhdistyksen liikevaihto kasvoi reilut 26 % ollen noin 3.8 miljoonaa euroa

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kevätkokouksessa nimettiin Vuoden 2023 Vesiensuojelija sekä annettiin Vesistöteko -kunniamaininta – Yhdistyksen liikevaihto kasvoi reilut 26 % ollen noin 3.8 miljoonaa euroa

Vuoden Vesistöteko 2023 Vattenpost vesiosuuskunnan puheenjohtaja Janne Sarpoma ja Vuoden 2023 Vesiensuojelija Siuntionjoen latvajärvien suojeluhdistys Lasy Ry:n puheenjohtaja Juha Uusitalo sekä Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki ja LUVYn toiminnanjohtaja Jaana...