Valitse sivu

Kirkkonummen Veikkolan hulevesiselvitys

Julkaisu 14/2022 Miina Rautiainen, Katja Pellikka, Paavo Ojanen, Maj Rasilainen Hulevedet ovat merkittävä ulkoisen kuormituksen lähde Veikkolan järviin. Alueen maankäyttö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana nopeasti, ja rakennetut alueet tiivistyvät...

Lohjan Lehmijärven kunnostussuunnitelma

Julkaisu 5/2023 Katja Pellikka, Joonas Tammivuori, Heidi Tanttu ja Jorma Valjus Lehmijärvi kuuluu Hiidenveden valuma-alueeseen ja on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Tämä kunnostussuunnitelma on osa vision veden laadun parantamisen toimenpiteitä ja...

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailu vuonna 2022

Julkaisu 11/2023 Katriina Nummela, Niina Hätinen Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 14 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu....

Karkkilan Vaskijärven kunnostustarkastelu

Julkaisu 3/2023 Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen & Maria Kihlström Vaskijärvi on matala ja tummavetinen järvi Karkkilan koillisosissa ja Karkkilan toiseksi suurin järvi. Vaskijärven ekologinen tilaluokka on hyvä. Vaskijärven vedenpintaa säännöstellään Vaskijärven...