Valitse sivu

Kenttämestari Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Kenttämestari, sertifioitu näytteenottaja
p. 0500 475 092
arto.muttilainen@luvy.fi
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

 

Näytteenoton rautainen ammattilainen ja tiiminvetäjä

Arto Muttilainen on työskennellyt LUVYssa kenttämestarina vuodesta 1985 eli käytännössä Paraisten kalatalousoppilaitoksen vesiensuojelu- ja kalavesienhoitolinjalta valmistumisestaan lähtien.  Arto tuntee alueen vesistöt kuin omat taskunsa, ja on näytteenottajana todella monitaitoinen.  Hänellä on sekä vesi- ja vesistönäytteiden että hydrologisten mittausten sertifikaatit.  Arto on tehnyt myös koekalastuksia.  Hänen työnkuvaansa kuuluu vesinäytteiden ottaminen mereltä, järviltä, joki- ja pienvesistöistä sekä jonkin verran myös talousvesistä.  Lisäksi Arto ottaa biologisia näytteitä, kuten pohjaeläin-, plankton- ja sedimenttinäytteitä.  Vesistönäytteenotossa Arton vastuulle kuuluvat pääasiassa erilaiset pintavesien velvoitetarkkailut.  Hän on vastuuhenkilönä myös ELY-keskuksen LUVYlle ulkoistamissa vedenkorkeusasemien tarkistusmittaus- ja huoltotöissä.  Arton ammatillisen erityiskiinnostuksen kohteena ovat edustavan näytteenoton kehittäminen sekä uusien näytteenottomenetelmien oppiminen.  Hän toimii myös näytteenottajien sertifiointijärjestelmän ohjausryhmässä sertifioitujen näytteenottajien edustajana sekä on vesiensuojeluyhdistysten liiton kenttämestareiden koulutusryhmän jäsen.

Palvelut
  • Näytteenotto
  • Hydrologiset mittaukset
  • Kalastoseurannat

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet