Valitse sivu

Kuva: Vihdin kirkonkylän satama Hiidenveden Kirkkojärvellä.

LUVY on huolehtinut Vihdin Veden puhdistamoiden eli Nummelan ja kirkonkylän laitosten kuormitustarkkailusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Henkilöt ovat puolin ja toisin vaihtuneet vuosien saatossa, mutta sama tekemisen meininki on jatkunut. Puhdistamoiden teho on korkea ja samalla se on suuri ylpeyden aihe paitsi vesilaitokselle myös yhteistyökumppaneille.

– Vihdin Veden puhdistamoiden hoidosta vastaavat henkilöt kuuluvat ehdottomasti vesiensuojelun ritarikuntaan. Heille parhaaseen mahdolliseen puhdistustulokseen pyrkiminen on itsestään selvää, eikä pelkkä luparajojen saavuttaminen riitä. Ja kyllähän tämä periaate näkyy suoraan myös erinomaisissa käsittelytuloksissa, kertoo puhdistamoinsinööri Marja Valtonen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä.

Meillä on keskiarvoa tiukemmat vaatimukset veden laadulle, yhtyy vesilaitoksen johtaja Krista Viitasalo yhteistyökumppaninsa ajatuksiin.

Vihdin Vesi huolehtii sellaisten vihtiläisten talousvedestä, jotka kuuluvat viemäriverkkoon. Viemäriverkoston piirissä on noin 72% vihtiläisistä kiinteistöistä.Tämä tarkoittaa, että vesilaitos vastaa noin 21 000 asukkaan päivittäisestä vedestä. Laitoksen puhdistamoiden läpi kulkeekin vuorokaudessa noin 3 500 kuutiota vettä ja laadukkaalle tekemiselle on Vihdissä syynsä.

Meillä on Vihdissä herkät vesistöt ympärillä: Siuntionjoki ja Hiidenvesi, joten haluamme kuormitusmittauksilla saavuttaa vieläkin paremmat tulokset kuin mitä lupavaatimukset edellyttävät

Kuormitusmittausten lisäksi laitokselta vaaditaan lakisääteisiä vesistötarkkailuja ja Vihdin Vesi on mukana LUVYn toteuttamassa vesistöjen yhteistarkkailussa yhdessä muiden kuormittajien kanssa. Puhdistamoiden kanssa yhteistyötä on kuitenkin tehty jo pitkään ja yhteistyömalli on vakiintunut. 

Pohjalla on tietysti se, että LUVY on toimijana hyvin Vihtiä ja puhdistamoitamme tunteva toimija. Asiantuntijuuden lisäksi meille on tärkeää, että yhteistyö toimii ja sehän on toiminut. LUVYssä on mukavaa porukkaa, vaikka väki on luonnollisesti pitkän yhteisen matkan aikana vaihdellutkin, taustoittaa Viitasalo.

Viitasalo on itse ollut vesilaitoksen johtajana muutaman vuoden ja LUVY toimittaa edelleen kattavasti erilaisia tutkimuksia ja analyysejä laitoksen tarpeisiin. LUVYn omistama laboratorio, LUVYLab täydentää palveluillaan myös Vihdin Veden tutkimustarpeita. 

On mukava tehdä asiantuntijoiden kanssa tärkeää työtä vesiensuojelussa ja olemme itsekin varsin ylpeitä siitä, kuinka puhdasta vettä meidän puhdistamoilta kulkee läpi. Nummelan puhdistamo onkin palkittu vuonna 2015 hyvästä tuloksesta ja toiminnasta, kertoo Viitasalo.

Vihdin Vesi on mukana myös THL:n huume- ja koronaseurannassa, mihin liittyen näytteitä on otettu molemmilta puhdistamoilta. Puhdistusprosessi on hyvin tekninen työvaihe, josta harvoin ollaan kiinnostuneita, mutta nyt koronan myötä työ herättää uteliaisuutta muissakin kuin alan toimijoissa.

Olemme saaneet LUVYltä nopeasti apua myös puhdistusprosessin ongelmatilanteisiin ja kemikaalien annostukseen. Tällaisissa haastavissa tilanteissa, pitkäaikaisen ja tutun yhteistyökumppanin nopea apu on erittäin tärkeää, kertoo Viitasalo.

Nopeus onkin valttia, kun käsitellään kotitalouksien vettä, joka pitää pystyä johtamaan vesistöön mahdollisimman puhtaana. Normaalitilanteessa puhdistamoilta otetaan näytteet kerran kuukaudessa ja tulokset raportoidaan jokaisen näytekerran jälkeen. LUVY vastaa tutkimuspuolesta ja toimittaa tulokset viranomaisille. LUVY pitää myös tarvittaessa yhteyttä Vihdin vesilaitokseen kuormitustarkkailun näytekertojen ulkopuolella ja pyrkii auttamaan kaikenlaisten haasteiden kanssa.