Valitse sivu

Uutisarkisto

Hevostallien ympäristöneuvonta jatkuu kesällä 2022 – neuvontaa myös etänä

Hevostallien ympäristöneuvonta jatkuu kesällä 2022 – neuvontaa myös etänä

Hevostalleille on tarjottu neuvontaa ympäristöasioissa jo kolmen vuoden ajan Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 ja Hiidenveden kunnostus hankkeissa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) tarjoaman neuvonnan tavoitteena on tarjota talleille tietoa ja ratkaisuja vesistökuormituksen vähentämiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Neuvontaa jatketaan kesällä 2022.

Vuoden Vesiensuojelija 2022 on valittu

Vuoden Vesiensuojelija 2022 on valittu

Tunnustus myönnetään Malinien esimerkillisestä toiminnasta maatalouden vesien- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Toiminnassaan Vierelän tilalla he kokeilevat ja kehittävät pitkäjänteisesti ja rohkeasti uusia menetelmiä ympäristön huomioiden ja jakavat kokemuksiaan avoimesti.

Enäjärven tehokalastushanke alkoi talvinuottauksella – saalista saatiin hyötykäyttöön asti

Enäjärven tehokalastushanke alkoi talvinuottauksella – saalista saatiin hyötykäyttöön asti

Tehokalastushankkeen talvinuottauksen toteuttivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Talvinuottaussaalista kertyi yhteensä 4 133 kg, pääasiassa lahnaa (45 %), särkeä (32 %) ja kiiskeä (21 %). Saadussa saaliissa oli varsin paljon kokoluokaltaan elintarvikekäyttöön soveltuvaa särkikalaa, ja saaliista menikin eriä kalanjalostajille asti.

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Jätevesien asianmukainen käsittely koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita.

LUVY mukana valtakunnallisessa pienvesien tilaa parantavassa hankkeessa

LUVY mukana valtakunnallisessa pienvesien tilaa parantavassa hankkeessa

Suomessa on paljon heikossa tilassa olevia pienvesiä kuten lähteitä, noroja, puroja ja lampia. Ongelmien taustalla ovat etenkin maa- ja metsätalous sekä vesi- ja kaupunkirakentaminen. Myös läntisen Uudenmaan runsaat pohjavesivarat antavat alkunsa alueen lukemattomille noroille ja puroille. Luonnontilaisia on niistä kuitenkin vain häviävän pieni osa suurimman osan ollessa ihmistoiminnan muovaamia, ojitettuja, suoristettuja, perattuja tai padottuja. Jotkut näistä puroista on mahdollista ennallistaa luonnontilaisiksi.

Vedenlaatuongelmat ja rehevöityminen huolettavat rannikon asukkaita – LUVYn karttakysely nosti esiin myös monia uusia ongelmapaikkoja

Vedenlaatuongelmat ja rehevöityminen huolettavat rannikon asukkaita – LUVYn karttakysely nosti esiin myös monia uusia ongelmapaikkoja

LUVY keräsi 1.6.2021–27.3.2022 havaintoja alueen rannikkovesistä karttakyselyllä yhteistyössä Raaseporin, Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kanssa. Vastaaminen oli mahdollista sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysely toteutettiin osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisio 2021 -hanketta.

HOLA Lake II -hanke jatkaa kokonaisvaltaista järvien kunnostustyötä – tulossa myös suosittuja kalankäsittely- ja kalaruokakursseja

HOLA Lake II -hanke jatkaa kokonaisvaltaista järvien kunnostustyötä – tulossa myös suosittuja kalankäsittely- ja kalaruokakursseja

Länsi-Uusimaa HOLA Lake II -hankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallisten osallistumista järvikunnostukseen, tukea kotimaisen kalan käyttöä sekä lisätä alueen elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Hankkeen aikana vuosina 2022–2023 toteutetaan toimenpiteitä kohdejärvillä Vihdin Enäjärvellä sekä Hiidenvedellä. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Haja-asutuksen jätevesineuvonnalle on yhä tarvetta – vuonna 2021 asukkailta lähes 150 yhteydenottoa

Haja-asutuksen jätevesineuvonnalle on yhä tarvetta – vuonna 2021 asukkailta lähes 150 yhteydenottoa

Hajavesihankkeen jätevesineuvojat vastaavat tänäkin vuonna neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2021 LUVYn koordinoima Hajajätevesihanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään 56 kiinteistöä. Neuvontapuhelimeen ja -sähköpostiin tuli yhteensä 143 yhteydenottoa, selviää hankkeen vasta julkaistusta vuoden 2021 loppuraportista.

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjokeen nousevat kalat löytävät kalatiehen, mutta alasvaellus tarvitsee ohjausta

Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennettiin kalatiet vuosina 2018–2019. Ne avattiin toukokuussa 2020 palauttaen vaellusyhteyden mereltä Mustionjoen pääuomaan ja sen sivupuroihin. Vuonna 2021 Mustionjoella tutkittiin kalojen vaellusta ja kulkua kalateissä sekä ylöspäin että alaspäin osana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaa Freshabit LIFE IP -hanketta Karjaanjoella.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet