Valitse sivu

Uutisarkisto

Veikkolan vesistökunnostukseen 54 000 € vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta – hankkeessa suunnitellaan hulevesirakenteita ja jatketaan hoitokalastusta

Veikkolan vesistökunnostukseen 54 000 € vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta – hankkeessa suunnitellaan hulevesirakenteita ja jatketaan hoitokalastusta

Kirkkonummen Veikkolassa vesistöjen kunnostustyö jatkuu, kun Veikkolan vesistökunnostus 2023–2024 -hanke sai 54 000 € rahoituksen Uudenmaan ELY-keskukselta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa jatketaan Perälänjärven, Lamminjärven ja Kaljärven kunnostus- ja hoitosuunnitelman mukaista vesistökunnostusta, jolla tähdätään järvien ekologisen tilan parantamiseen hyvään luokkaan. Hanketta rahoittavat myös Kirkkonummen kunta (30 000 €) sekä Kirkkonummen Vesi (24 000 €). Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2023–2024 on 108 000 €

Lohjan alueen pohjavedessä edelleen paikoin kloridia

Lohjan alueen pohjavedessä edelleen paikoin kloridia

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2022 mukana oli 14 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.  

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2022 yhteistarkkailuraportti valmistunut – pistekuormitus suhteessa hajakuormitukseen edelleen hyvin pientä

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2022 yhteistarkkailuraportti valmistunut – pistekuormitus suhteessa hajakuormitukseen edelleen hyvin pientä

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2022 yhteistarkkailuraportti on valmistunut. Yhteistarkkailussa tarkkaillaan jätevesien pistekuormittajien vaikutuksia vesistöihin ympäristölupiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Tarkkailussa on mukana myös vapaaehtoisia toimijoita. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun osallistuivat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab, Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto, Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat ja vapaaehtoisena Suomen Sokeri Oy. Pikkalanlahden yhteistarkkailuun osallistuivat Prysmian Group Finland Oy, Suomen Sokeri Oy ja Oy Lival Ab, Nordic Aluminium sekä vapaaehtoisena Oy Pickala Golf Ab. Alueen kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Vihti osallistuivat ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella.  

Kirkkonummen Veikkolassa keskusteltiin alueen järvien tilanteesta ja miten jokainen voi itse suojella vesistöjä 

Kirkkonummen Veikkolassa keskusteltiin alueen järvien tilanteesta ja miten jokainen voi itse suojella vesistöjä 

Kirkkonummen Veikkolassa kokoontui lähes 20 lähialueen vesistöistä kiinnostunutta kuulijaa keskiviikkona 7.6. Veikkolan koululle. Tilaisuuden avasi ja juonsi Jens Gellin (Kirkkonummen Vesi -liikelaitos). Ensimmäisenä kuultiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoiman Veikkolan vesistökunnostus -hankkeen ajankohtaiset asiat vesistö- ja kala-asiantuntija Jussi Vesterisen esittelemänä. Nina Wennäkoski EG Tradingilta esitteli ratkaisuja hulevesien ja eroosion aiheuttamien ongelmien hallintaan varsinkin kunta- ja kaupunkitasolla. Lopuksi Aku Leijala toi Osakaskunta Veikkolan Vesien terveiset.

Salaojitus- ja maaperäilta Västankvarnissa houkutteli yli 40 kiinnostunutta

Salaojitus- ja maaperäilta Västankvarnissa houkutteli yli 40 kiinnostunutta

Maanantai-iltapäivänä 5.6. Västankvarnin Förvaltarvillanissa oli tupa täynnä. Ohjelmassa oli Christina Berneheimin (Svensk Kolinlagring) haastattelua hiilensidonnasta ruotsalaiseen peltomaahan, salaojitusasiaa ja salaojien huuhtelua Martin Träskmanin (Nylands Svenska Lantbrukssällskap, NSL) kanssa sekä maan rakenteen arviointia Terhi Mäkilän (Baltic Sea Action Group, BSAG) johdolla.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet