Valitse sivu

Asiakastarina: Pelkkä luparajojen saavuttaminen ei riitä

Kuva: Vihdin kirkonkylän satama Hiidenveden Kirkkojärvellä. LUVY on huolehtinut Vihdin Veden puhdistamoiden eli Nummelan ja kirkonkylän laitosten kuormitustarkkailusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Henkilöt ovat puolin ja toisin vaihtuneet vuosien saatossa, mutta...

Asiakastarina: Yhteistyöllä laajaa vesistöseurantaa

Uudenmaan alueen kunnat vastaavat pääosin itse vesistöjensä seurannasta sekä niihin liittyvästä näytteenotosta ja analyyseistä. Yhteistyössä alueellisen ELY-keskuksen kanssa seurataan kuitenkin vesistöjen tilaa ja huolehditaan laajemmin vesien tutkimuksesta....