Valitse sivu

Syysnuottausta aiemmilta vuosilta. (Satu Mali)

Vihdin Enäjärven tehokalastushankkeessa aloitettiin lokakuun lopussa vuoden viimeinen toimenpide, syysnuottaus. Pääurakoitsijana syysnuottauksessa toimivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Kiiskilät toteuttivat myös alkuvuonna tehdyt talvinuottaukset. Yhteensä nuotataan 35 päivää, joista osa tehdään Poikkipuoliaisen puolella.

Viime viikolla rikottiin ennätyksiä päiväkohtaisissa saalismäärissä, kun maanantaina 14.11. järvestä nostettiin arviolta 7 500 kg. Ennätys kuitenkin rikottiin heti keskiviikkona, kun poistosaalis ylitti 10 000 kilogramman rajan. Myös Poikkipuoliaisen poistosaalit ovat olleet ennätyksellisiä – kolmen päivän nuottauksilla poistettiin yhteensä noin 8 500 kg.

Syysnuottaus on ylittänyt odotukset, sillä arvion mukaan pelkästään Enäjärven poistosaalis 18 nuottauspäivän jälkeen on noin 60 000 kg. Vuotuinen saalistavoite syysnuottauksille hankkeen alussa asetettiin varovaisesti 30 000 kiloon, joka on jo tuplattu. Luvut tulevat tarkentumaan nuottauksen päätyttyä.

“Kyllähän tämä on meidätkin yllättänyt, että saalista saadaan näin hyvin. Olosuhteet ovat olleet suotuisat, sillä sää on pääosin suosinut nuottausta, ja Enäjärven vesi lienee poikkeuksellisen aikaisin kirkastunut, varmasti osaltaan tämän vuoden aiempien hoitokalastusten johdosta. Olemme myös onnistuneet tehokkaasti hyödyntämään järven alaa monipuolisesti nuottauksissa. Monipuolisen nuottauksemme myötä pystymme kohdistamaan pyyntiä kaikenkokoiseen kalaan pienemmistä salakoista aina isompaan lahnaan ja särkeenkin, jolloin tulokset näkyvät näissä huimissa poistomäärissä, ja myöhemmin varmasti kalastossa sekä vesistön tilassa.” Kiiskilät toteavat.

“Näyttää siltä, että Enäjärvellä päästään poistosaaliissa ensimmäisenä vuonna yli 200 kg/ha, joka on tehokalastushankkeissa harvinaista ja parantaa tehokalastuksen onnistumismahdollisuuksia entisestään”, lisää LUVYn hankepäällikkö Jussi Vesterinen.

Näin suuret saalismäärät vaativat onnistuakseen yhteistyötä. Siuntionjoen Latvajärvien suojeluyhdistyksen (Lasy) organisoima talkootyö ja muu järjestelyapu ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa niin syysnuottauksen kuin myös aiempien toimenpiteiden onnistumiseen.

Lasyn puheenjohtaja Juha Uusitalo on tyytyväinen hankkeeseen: “Yhteistyö urakoitsijoiden ja LUVYn kanssa on ollut sujuvaa ja todella antoisaa. Hankkeen sisältämä talkootyöpanos on saatu jo kasaan ensimmäisen vuoden aikana, joten alueen ihmiset ovat todella sitoutuneita. Sitoutuminen näkyy myös saatujen lahjoitusten määrässä. Lasyn kautta hankkeeseen on saatu lahjoituksia yksityishenkilöiltä noin 20 000 euroa tänä vuonna ja varat ohjataan suoraan hankkeeseen, missä toimenpiteet suunnitellaan yhdessä. Hanke on todella ainutlaatuinen vesiensuojeluhanke tässäkin mielessä.”

“Tämä on erinomainen startti hankkeelle. Kysymyksiä herättää usein, mihin saalis päätyy. Poistosaalis pyritään ohjaamaan hyötykäyttöön, ja edistämme tällä hetkellä Länsi-Uudenmaa HOLA Lake II -hankkeessa särkikalojen hyötykäyttöä elintarvikkeena”, toteaa hankekoordinaattori Maj Rasilainen.

Lisätietoja:

Maj Rasilainen
vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Enäjärven tehokalastushanketta rahoittavat vuosina 2022–2024 Vihdin kunta, Siuntionjen latvajärvien suojeluyhdistys Lasy ry, Yara Suomi Oy, Prysmian Group Finland Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Siuntionjoki 2030 -vision rahoittajat, valuma-alueen kunnat sekä Rosk’n Roll Oy Ab. Vuonna 2022 rahoittajana oli myös Wärtsilä Oy. Ympäristöministeriö rahoittaa Enäjärven tehokalastushanketta 60 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2022–2024.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.