Valitse sivu

Kuva: Jätevesitiimimme palvelee laaja-alaisesti jätevesien tutkimisen, näytteenoton ja neuvonnan asioissa.

Tutustu LUVYn jätevesitiimiin, joka toimii laaja-alaisesti jätevesien tutkimisen, näytteenoton ja neuvonnan parissa.  Jätevesitiimin selkärankana on kaksi asiantuntijaamme Marja Valtonen ja Katriina Nummela, jotka ovat erikoistuneet lupavelvollisten laitospuhdistamoiden kysymyksiin ja palveluntarpeisiin. Marja ja Katriina ovat myös sertifioituja näytteenottajia ja heidän lisäkseen jätevedenpuhdistamoiden näytteenotoista vastaa sertifioidusti Johan Lindholm. Haja-asutuksen jätevesineuvonnan asiantuntijamme Virve Ståhl ja Kirsi Mansilla antavat puolestaan neuvoja haja-asutuksen jätevesien käsittelystä kiinteistöllä. Esittelemme kaikki työskentelytiimimme lähikuukausien aikana samalla kun julkaisemme asiantuntijoidemme osaamiskiteytyksiä nettisivuillamme.

Laitospuolen jätevesien asiantuntijoidemme kautta ja koordinoimina hoituvat kaikki päästötarkkailuihin liittyvät palvelut aina tarkkailuohjelman suunnittelusta näytteenottoon, vesinäytteiden analyyseihin ja raportointiin.  Teemme myös haitta-aineselvityksiä, ympäristölupahakemuksia sekä muita erillisselvityksiä jätevesien osalta.  Jätevesitiimin näytteenottajien laatuvakuutena toimivat sertifioinnit ovat määräväliajoin ammattiosaamisella uudistettavia pätevyystodistuksia, joiden voimassaolo takaa oikeaoppisen näytteenoton ja turvaa sitä kautta osaltaan myös saatavien tulosten luotettavuuden, oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden. 

Haja-asutuksen maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa on toteutettu LUVYssa alueen kuntien myöntämän hankerahoituksen turvin jo 12 vuotta.  Neuvontaa on tarjolla Länsi-Uudenmaan kuntien kiinteistönomistajille, vakituisille asukkaille ja mökkiläisille sekä puhelimitse (p. 045 7750 7725) että sähköpostitse (hajavesineuvonta@luvy.fi) kaikissa haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa hankkeesta LUVYn hankesivulla. Neuvonta-alueet kartalla sekä neuvontamateriaalia Vesientila-sivustolla.

Jätevesitiimiläiset ovat määrätietoisesti asiansa takana seuraten aktiivisesti alan tapahtumia ja kehitystä sekä osallistuen koulutuksiin ja järjestäen myös itse koulutuksia alueen toimijoille ja asukkaille.  Tutustu jätevesitiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen alla olevista linkeistä.  Henkilöiden esittelyt löytyvät nettisivuillamme myös Yhteystietojen alta.

Lue lisää Marja Valtosesta
Lue lisää Katriina Nummelasta
Lue lisää Johan Lindholmista
Lue lisää Virve Ståhlista
Lue lisää Kirsi Mansillasta