Valitse sivu

Kuva: Vesistökunnostusten suunnittelutiimimme palvelee vesistö- ja ravintoverkkokunnostuksiin liittyvissä asioissa.

Tutustu LUVYn vesistökunnostusten suunnittelutiimiin, jonka muodostaa rautainen tutkimus- ja hankeosaajien joukko: Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen ja Maria Kihlström. Yhdistys toteuttaa laajamittaista kunnostussuunnittelua ja -toimenpiteiden toteutusta vesistöissä ja valuma-alueilla vuosikymmenten kokemuksella. Vesistökunnostustyön aloittaminen edellyttää riittäviä taustaselvityksiä ja kunnostuksen asiantuntevaa suunnittelua, jotta kunnostustyössä voidaan onnistua eli parantaa kohdevesistön tilaa. Asiantuntijatiimimme on myös mukana koordinoimassa ja asiantuntijoina useissa yhdistyksen kunnostushankkeissa, joten kokemusta myös suunnittelun jalkauttamisesta toteutukseen on runsaasti.

Sisävesien ja rannikkoalueen kunnostusten suunnittelussa hyödynnämme viimeisintä tutkimukseen perustuvaa tietoa pyrkien löytämään tehokkaimmat hoitokeinot veden laadun ja vesieliöstön elinalueiden parantamiseksi. Suosittelemamme ja käyttämämme menetelmät valitsemme vaikuttavuusarviointiin perustuen riippuen kohdevesistöjen hoito- ja kunnostustarpeesta ja ulkoisen ja sisäisen kuormituksen välisestä suhteesta. Pitkäjänteinen ja tehokas kunnostustyö alkaa kunnostussuunnitelman laadinnalla, jotta kunnostustyön perusta on harkittua ja kohdevesistöön sopivinta. Näitä kunnostussuunnitelmia olemme laatineet useille alueemme vesistöille. Esimerkkeinä kunnostustoimenpiteistä ovat järvien ravintoketjukunnostus, ravinteita saostavat kemialliset käsittelyt, petokalojen poikastuotantoalueiden kunnostukset, vedenpinnan nosto sekä piste- ja hajakuormituksen hallintakeinot valuma-alueella (laskeutusaltaat, kosteikot, maanparannusaineet, kaksitasouomat). Vesistöjen kunnostus on laaja kokonaisuus, jossa huomioidaan seisovien vesien lisäksi virtavedet ja valuma-alueet. Tiimimme toimiikin tiiviissä yhteistyössä yhdistyksemme valuma-alue- ja virtavesitiimien kanssa, jotka esitellään omina kokonaisuuksinaan.

Esittelemme kaikki työskentelytiimimme lähikuukausien aikana samalla kun julkaisemme asiantuntijoidemme osaamiskiteytyksiä nettisivuillamme. Seuraavassa uutiskirjeessä esittelemme valuma-aluekunnostustiimimme.

Vesistökunnostuksen suunnittelutiimimme on monipuolinen ja laaja-alainen asiantuntijajoukko, joka kehittää ja päivittää osaamistaan kunnianhimoisesti ja pitkäjänteisesti tieteellisen tutkimuksen, alan tapahtumien ja koulutusten kautta. Tutustu tiimiläisten toimenkuviin ja osaamiseen alla olevista linkeistä. Henkilöiden esittelyt löytyvät nettisivuillamme myös Yhteystietojen alta.

Lue lisää Katja Pellikasta
Lue lisää Anu Suonpää-Espinolasta
Lue lisää Jussi Vesterisestä
Lue lisää Erkka Laitisesta
Lue lisää Maria Kihlströmistä