Valitse sivu

Kuva: Neuvonnassa käydään läpi nykyinen jätevesijärjestelmä ja sen kunto sekä annetaan arvio nykyvaatimusten täyttymisestä.

Neuvontaa tarjotaan kuntien kanssa valituille alueille kesäkuusta lokakuulle. Jos jätevesiasiat mietityttävät, tavoittaa jätevesineuvojat myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Siirtymäaika herkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi 31.10.2019. Tarve puolueettomalle haja-asutuksen jätevesineuvonnalle ei kuitenkaan ole päättynyt, koska suuri osa järjestelmistä on vielä vailla kunnostamista tai uusimista. Jätevesineuvonta siis jatkuu Länsi-Uudellamaalla edelleen tänä kesänä, ja sitä kohdistetaan edellisvuosien tapaan pilaantumiselle herkille alueille, kuten pohjavesi- ja ranta-alueille sekä tiiviisti asutuille alueille. Neuvonta-alueet on valittu yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kyseisten alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan maksutonta neuvontaa. Neuvonnassa katsotaan yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi.

Jätevesineuvontaa tehdään tänä kesänä huomioiden vallitseva korona-tilanne”, kertoo Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankekoordinaattori Virve Ståhl. ”Tarjoamme neuvontaa valittujen alueiden asukkaille edellisvuosien tapaan kirjeitse, mutta nyt neuvonnan vastaanottamisesta pitää sopia etukäteen jätevesineuvojan kanssa. Vaihtoehtoina neuvonnan toteuttamiseen on käynti kiinteistöllä vain ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen, tai etäneuvonta videopuhelun tai tavallisen puhelun kautta”, Ståhl esittelee. Neuvonnan tarjoaminen aloitetaan kesäkuun alussa Karkkilan lounaisosissa, Porkkalan alueella Kirkkonummella sekä Lohjalla Hunsaan pohjavesialueella. Neuvontakausi jatkuu loka–marraskuulle, ja neuvonnan aikatauluja tarkennetaan Hajajätevesihankkeen verkkosivuille.

Hyödynnä jätevesineuvojien maksuton puhelinneuvonta

Jätevesineuvontaa on tarjolla puhelimella ja sähköpostitse kaikille Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueen kiinteistönomistajille. Neuvojiin kannattaa siis olla yhteydessä, jos mökin tai omakotitalon jätevesien käsittely mietityttää”, Ståhl muistuttaa. Verkkosivuilta löytyvät hajajätevesihankkeen neuvojien yhteystiedot. Alueellista hajajätevesitietoa on saatavilla myös uusitulla Vesientila-verkkosivulla vesistökunnostuksen alla. Haja-asutuksen jätevesiä käsittelevällä sivulla on esitetty aikaisempien vuosien kartoituksien tuloksia informatiivisella kartalla, ja täältä löytyy myös neuvonnan materiaaleja sekä hyödyllisiä linkkejä.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke on jatkoa vuosina 2009–2019 toimineelle LINKKI-hankkeelle, jonka tavoitteena oli edistää haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhat kertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan. Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993