Valitse sivu

Kuva: Jätevesijärjestelmiä tulee huoltaa ja hoitaa.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima haja-asutuksen jätevesineuvontahanke tarjoaa tänä kesänä kiinteistökohtaista neuvontaa Kirkkonummella, Tavastfjärdenin ranta-alueilla. Lisäksi tarjotaan puhelin- ja sähköpostineuvontaa kaikille Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueiden asukkaille ja mökkiläisille.

Kesän 2021 aikana on tavoitteena tarjota maksuton kartoitus- ja neuvontakäynti noin 250 kiinteistölle Tavastfjärdenin ranta-alueilla Kirkkonummella. Tämän mahdollistaa Kirkkonummen osoittama merkittävä rahoitus haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeeseen. Neuvonta-alueet on valittu yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa ja herkät pohjavesi- ja ranta-alueet on otettu huomioon neuvontakäyntialueita suunniteltaessa. Neuvonnat aloitetaan heinäkuun alussa ja niitä jatketaan aina elokuun loppuun saakka.

Valittujen alueiden asukkaita lähestytään kirjeellä, jossa tarjotaan neuvontaa. Neuvonnassa katsotaan yhdessä asukkaan kanssa jäteveden käsittelyn nykytilanne, annetaan arvio järjestelmän uudistamistarpeesta sekä neuvot järjestelmän parantamiseksi ja huoltamiseksi.

Jätevesineuvontaa tehdään viime kesän tapaan huomioiden vallitseva korona-tilanne”, kertoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Neuvonta toteutetaan kiinteistöllä vain ulkotiloissa suojausta ja suojaetäisyyttä noudattaen, vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle neuvonnalle on etäneuvonta videopuhelun tai tavallisen puhelun kautta”.

Koko Länsi-Uudellamaalla kiinteistönomistajien on mahdollisuus hyödyntää hankkeen puhelin- ja sähköpostineuvontaa, jos jätevesiasiat ovat mielen päällä. Kesämökkien varustelutaso saattaa vaihdella suuresti ja neuvojat arvioivat aina tapauskohtaisesti kiinteistön jätevesijärjestelmän vedenkäyttöä ja jäteveden laatua vastaavaksi. Lisäksi jätevesijärjestelmän hoidolla ja huollolla on merkitystä, jotta saavutetaan ja ylläpidetään haluttu puhdistustulos.

”Suurin osa jätevesijärjestelmistä tarvitsee huoltoa ja tarkkailua. Kesä on hyvää aikaa laittaa vapaa-ajan asuntojen pienet ja suuremmat järjestelmät kuntoon”, kehottaa Ståhl.

Jätevesineuvojat tavoittaa neuvontapuhelimesta 045 7750 7725 ja sähköpostilla hajavesineuvonta@luvy.fi. Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Haja-asutuksen jätevesillä voi olla paikallisesti merkittävä vaikutus pinta- ja pohjavesien tilaan.

Hajajätevesihankkeeseen osallistuvat rahoittajina alueen kahdeksan kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021, ja sitä koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Lisätietoja:

Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993