Valitse sivu

Haja-asutuksen jätevedet

Hankkeen julkaisut ja raportit

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeissa on tehty vuosittain hankkeiden loppuraportit, josta selviää kyseisen vuoden tehdyt toimenpiteet. Vuosittain on myös tehty tilannekatsaukset, joihin on koottu tulokset sen vuoden kaikista kartoitus- ja neuvontakäynneistä. Yksittäisistä neuvonta-alueista on tehty vuosina 2009–2018 aluekortit. Lisäksi kaikkien neuvonta-alueiden tiedoista vuodesta 2009 lähtien on tehty aluekorttialue-kartta, josta Länsi-Uudenmaan jätevesien käsittelyn tilannetta voi tarkastella. Hankkeen raportteihin voi tutustua Vesientila-sivulla.

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

pohjavesiasiantuntija
hankekoordinaattori
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Lue lisää Virvestä

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Jätevesien asianmukainen käsittely koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet