Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

Tapahtumat

Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – yleisötilaisuus 27.4.2022

Tilaisuudessa kerrottiin haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä. Lisäksi kerrottiin talousvesikaivoista, mitä käyttäjän tulisi tietää vedenlaadusta ja miksi se tulisi tutkia.
Lue lisää >>

Lopen vesistökatsaus – yleisötilaisuus 24.8.2021

LUVY ja Suomen metsäkeskus järjestivät kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden Pilpalan Liitontalolla. Tilaisuudessa kerrottiin alueen vesistöistä sekä keinoista haja-asutuksen jätevesien ja metsätalouden aiheuttamien vesistövaikutusten vähentämiseksi.
Lue lisää >>

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

pohjavesiasiantuntija
hankekoordinaattori
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Lue lisää Virvestä

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Kutsu: Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä kunnossa? – Mitä kiinteistönomistajan olisi hyvä tietää kaivovedestä ja sen laadusta

Jätevesien asianmukainen käsittely koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet