Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II

Toimenpiteet

Isosorsimon poisto parantaa vesistön käyttöä

Vieraslaji isosorsimo on levinnyt laajoille alueille Hiidenvedellä ja muodostaa läpitunkemattomia kasvustoja vesistön rannoille. Isosorsimo haittaa järven virkistyskäyttöä sekä tukkii hauen kutualueita. Sitä poistamalla tilannetta voidaan parantaa.

Lue lisää >>

Oletko havainnut Hiidenvedellä isosorsimoa? Ilmoita havaintosi >>

Hauenpoikasten kartoitus Hiidenvedellä

Järven tilan parantamiseksi ja virkistysarvon lisäämiseksi Hiidenvedellä on tärkeää vahvistaa haukikantaa. Hiidenvesi on suuri järvi ja sopivia hauenpoikastuotantoalueita on kartoitettu vain vähän.

Lue lisää >>

Ilmoita havaintosi hauenpoikasista >>

Ryhdy katiskakalastajaksi ja ilmoita saalistietosi

Katiskat ovat erinomainen ja vähätöinen kalastusmuoto kotitarvekalastajalle ja mökkiläisille. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. särkikaloille, joiden kalastaminen myös parantaa vesistöjen tilaa. Hankkeessa kerätään tietoa Hiidenveden ja Vihdin Enäjärven kalasaaliista, joten lue lisää, jos haluat ilmoittaa saaliisi sekä seurata itse omia tilastoja.

Lue lisää >>

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vesistö- ja kala-asiantuntija
aluekoordinaattori
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Isosorsimohavinnot:

Hauenpoikashavainnot:

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Luonnonvarakeskus toteutti vuonna 2022 Hiidenvedellä verkkokoekalastuksen, joka liittyy EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) kalastoseurantaan. Seurattavat alueet olivat Kiihkelyksenselkä ja Mustionselkä. Ensimmäistä kertaa Hiidenveden VPD-seurantahistoriassa (2007 alkaen) tilaluokka nousi tyydyttävästä hyvään.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet