Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II

Ryhdy katiskakalastajaksi ja ilmoita saalistietosi

Katiskat ovat helppo kalastusmuoto kotitarvekalastajalle ja mökkiläisille. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. särkikaloille, joiden kalastaminen myös parantaa vesistöjen tilaa. Hankkeessa kerätään tietoa Hiidenveden ja Vihdin Enäjärven kalasaaliista, joten lue lisää, jos haluat ilmoittaa saaliisi sekä seurata itse omia tilastoja.

Katiskat toimivat hyvin pyyntimuotona etenkin matalilla ranta-alueilla, joissa on paljon kasvillisuutta. Hola Lake Länsi-Uusimaa -hankkeessa vertailtaessa verkkojen ja katiskojen pyytävyyttä havaittiin katiskojen pyytävän verkkoja paremmin kalaa 0–1,5 m syvyydellä.

Katiskat ovat tehokas pyyntiväline ja ne soveltuvat myös hoitokalastukseen. Niiden avulla voikin omasta koti- tai mökkirannastaan pyydystää särkikaloja, joiden poistaminen vähentää ravinteita järvestä ja näin parantaa järven tilaa. Katiskapyynnissä on se hyvä puoli hoitokalastusmenetelmänä, että petokalat voidaan vapauttaa ja poistaa järvestä vain särkikalat.

Länsi-Uudenmaan HOLA Lake II -hankkeessa kerätään katiskakalastustietoja. Tietojen avulla saadaan kartoitettua kalaston rakennetta kohdejärvissä. Tietoja kerätään aiemmin kehitetyn kirjanpitokalastussovelluksen kautta, joka mahdollistaa myös omien saalistietojen seuraamisen. Sovellusta voidaan käyttää myös muilla vesialueilla ja pyyntimuodoilla.

Ilmoittautuminen kirjanpitokalastussovelluksen käyttäjäksi ja lisätietoja:

Jorma Valjus

Jorma Valjus

Position

vesistö- ja kala-asiantuntija
sertifioitu näytteenottaja
jorma.valjus@luvy.fi
044 528 5004

Lue lisää Jormasta

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Hiidenveden kalaston tila parantunut, mutta särkikalat ilmentävät edelleen itäisten altaiden rehevyyttä – hoitokalastuksen mahdollisuuksia selvitetään

Luonnonvarakeskus toteutti vuonna 2022 Hiidenvedellä verkkokoekalastuksen, joka liittyy EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) kalastoseurantaan. Seurattavat alueet olivat Kiihkelyksenselkä ja Mustionselkä. Ensimmäistä kertaa Hiidenveden VPD-seurantahistoriassa (2007 alkaen) tilaluokka nousi tyydyttävästä hyvään.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet