Valitse sivu

Tapahtumat

Hormajärven vesistökunnostus -hankkeen webinaari 4.3.2021

Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hanke järjesti 4.3.2021 järven kunnostamiseen liittyvän webinaarin, johon kokoontui yhteensä 43 järven tilasta kiinnostunutta kuulijaa. Hankkeessa on selvitetty syvännehapetuksen tauottamisen vaikutuksia Hormajärven veden laatuun ja ravintoketjun rakennetta levistä aina kaloihin saakka. Lisäksi selvitetään vielä, miten valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan vähentää.

Lue lisää >>

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti

Hormajärven tila paranemaan päin, paljastaa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeen loppuraportti

Lohjan Hormajärvi on kirkasvetinen ja lähdevaikutteinen järvi. Vuosikymmenien ajan jatkunut rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyneet sinileväkukinnat ja veden samentuminen ovat haitanneet järven virkistyskäyttöä. Järveä on vuosien saatossa mm. hoitokalastettu ja hapetettu. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hormajärven vesistökunnostus 2020–2022 -hankkeessa – jota rahoittivat Hormajärvi-yhdistys ry sekä Uudenmaan ELY-keskus – toteutettiin nykyisen Hormajärven hoito- ja kunnostussuunnitelman toimenpidesuosituksia. Hankkeen toimenpiteet muodostivat kolme osakokonaisuutta: hoitokalastuksen vaikutusten arvioinnin, syvännehapetuksen vaikutusten arvioinnin sekä tarkastelun ulkoisen kuormituksen hallinnan parantamisesta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet